Våra tjänster

Vi är ett byggföretag som är specialicerat på nyproduktion av bostäder, fastighetsutveckling och exploatering i Stockholms län och Mälardalen.
Vi bygger hus att trivas i, med hög kvalitet och levererar alltid inom avtalad tid.
Läs mer om oss.

Villa Karlsudd-1-g

Arkitektritade villor i trä och sten/betong
Ni går i husbyggartankar – kontakta oss!
Ni har en hus-idé och vill diskutera kommande steg med
en arkitekt och ett byggföretag – kontakta oss!
Ni har en husritning och söker ett byggföretag – kontakta oss!
Ni har en tomt och vill ha ett unikt hus anpassat till er tomt – kontakta oss!
Läs mer om villor.

Grupphus
Ni har tomtmark och vill bygga grupphus eller grupphusområden – kontakta oss!
Läs mer om grupphus.

Flerbostadshus
Ni har tomtmark och vill bygga flerbostadshus,
hyres-, bostadsrätts- eller ägandelägenheter – kontakta oss!
Läs mer om flerbostadshus.

Övriga byggnader
Ni planerar att bygga förskola, skola, grupp-, vård- eller äldreboende  – kontakta oss!
Ni planerar att bygga en industribyggnad eller varför inte en kyrka – kontakta oss!
Läs mer om övriga byggnader.

Fastighetsutveckling, exploatering av obebyggda eller bebyggda fastigheter
Ni har en fastighet och vill undersöka dess utvecklingspotential – kontakta oss!
Ni vill äga och förvalta nyproducerade flerbostadsfastigheter – kontakta oss!
Ni vill investera i nyproducerade flerbostadsfastigheter – kontakta oss!
Ni har obebyggd eller bebyggd fastighet och vill förädla den för att optimera värdet – kontakta oss!
Ni har en fastighet med utvecklingspotential – kontakta oss!
Läs mer om fastighetsutveckling.